BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !

Hỏi : BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !
Mã CH: CH20163633 - Email: hung...@gmail.com
Mã CH: CH20163633
Đáp : Nên mang vớ khi bạn đứng hoặc ngồi, mang cả ngày. Khi nằm nghỉ trưa hoặc ngủ tối thì chân ngang tim nên không cần mang vớ. Bạn nên giặt vớ mỗi ngày để vớ sạch mới đủ áp lực điều trị cho ngày hôm sau.
BS.NGUYỄN QUANG BÌNH TUY - 31-03-2016
BS.NGUYỄN QUANG BÌNH TUY
31-03-2016

Câu hỏi liên quan