Suy tĩnh mạch
BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !
BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !

Hỏi :

BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !

Mã CH: CH20163633 - Email:hung...@gmail.com
BS CHO HỎI 1 NGÀY NÊN MANG VỚ TĨNH MẠCH BAO LÂU ? CÁM ƠN BS !

Đáp :

Nên mang vớ khi bạn đứng hoặc ngồi, mang cả ngày. Khi nằm nghỉ trưa hoặc ngủ tối thì chân ngang tim nên không cần mang vớ. Bạn nên giặt vớ mỗi ngày để vớ sạch mới đủ áp lực điều trị cho ngày hôm sau.

BS.NGUYỄN QUANG BÌNH TUY - : 31-03-2016
NHÀ TÀI TRỢ
 • Lagimed
  duomed® mediven®
  VỚ Y KHOA ĐỨC
  "made in Germany"
  Sản xuất tại Đức từ 1951
 • Medi
  lagimed.com
  Lagimed Corp.
  Chia sẻ thành tựu y khoa
  thế giới

Cập nhật và chia sẽ thông tin về bệnh Suy tĩnh mạch mạn tính trở nên đơn giản và không nguy hiểm với bạn và người thân
Vớ y khoa Đức duomed/mediven hân hạnh tài trợ chương trình này dưới sự bảo trợ của  LagiMed